De Eurocamp reisvoorwaarden

De Eurocamp reisvoorwaarden

De reizen in dit programma worden onder de merknaam Eurocamp georganiseerd door Camping in Comfort BV, Zonnehof 41, 3811 ND Amersfoort, telefoonnummer +31 (0)33 460 27 27, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 31026623. Uw Eurocamp vakantie valt onder de verantwoordelijkheid van Camping in Comfort B.V.

Informatie en aansprakelijkheid

Op onze website vindt u gedurende het jaar de meest actuele informatie. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van wijzigingen, kennelijke fouten en vergissingen. Aanbiedingen zijn beperkt voorradig en kunnen te allen tijde worden herroepen.

Onvoorziene omstandigheden Corona-virus

Vanwege maatregelen verband houdende met voorkoming van verspreiding van het corona-virus is het mogelijk dat niet alle activiteiten, faciliteiten en voorzieningen op uw camping (volledig) beschikbaar zijn. Aangezien dit buiten onze invloedssfeer ligt is het niet mogelijk op grond van deze eventuele beperkingen een claim in te dienen voor (gedeeltelijke) teruggave van uw reissom.

Huishoudelijk reglement

Voor bijna al onze vakanties is het noodzakelijk dat u ons huishoudelijk reglement accepteert. Deze overeenkomst is een redelijk verzoek aan u om uw accommodatie aan het einde van uw vakantie netjes achter te laten, zodat we ons kunnen voorbereiden op onze volgende aankomsten. Als u deze kleine taken niet uitvoert, kunt u een boete krijgen van maximaal € 100 krijgen. De huishoudovereenkomst omvat: 1. Controleer of u al uw eigendommen heeft. 2. Verzamel het eventuele linnengoed in een kussensloop en plaats het op de eettafel 3. Zorg dat de koelkast en de vriezer leeg zijn 4. Zorg dat de afwas schoon, droog en opgeruimd is 5. Reinig het rooster van de barbecue 6.Verwijder al het afval en deponeer in de containers /afvalbakken op de camping 7. Haal een doekje over alle oppervlakten, inclusief de badkamer.

Opmerking: op een klein aantal campings geldt de huishoudovereenkomst niet, maar hebben in plaats daarvan een borg (meestal 60 euro). Als dit uw vakantie beïnvloedt, zullen we dit onder onze aandacht brengen op onze website of via ons Contact Center.


1. De reservering

1.1. De accommodatie is afgestemd op één gezin reizend met één auto. Omdat afwijkingen hiervan op sommige campings niet geaccepteerd worden, dienen deze direct bij reservering kenbaar gemaakt te worden. De reisorganisatie behoudt zich het recht voor deze afwijkende reserveringen te weigeren, met name groepen (drie of meer volwassenen zonder kinderen) kunnen geweigerd worden.

1.2. Het maximum aantal personen per reservering is zes voor de bungalowtent, safaritent en de bungalow en zeven of acht voor de stacaravan, tenzij anders aangegeven bij de campingbeschrijving. Er geldt een maximum van vier of zes volwassenen per accommodatie, afhankelijk van het type.

1.3. Eurocamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat de reiziger beperkt wordt in de vrije keuze van aankomst en vertrekdag.


2. De reissom

2.1. De getoonde reissom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals op de pagina vermeld staan inbegrepen.

2.2. De getoonde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen. Net zoals bij veel andere producten en diensten, wijzigen de prijzen van onze vakanties regelmatig. Als de prijs voor een vakantie daalt nadat u deze geboekt heeft, kunt u daaraan geen rechten ontlenen.


3. Wijzigingen

3.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een wijziging daarvan verzoeken. Tot 7 dagen voor de aankomst datum van het betreffende verblijf kan de reiziger éénmaal zonder extra wijzigingskosten een aanpassing doorgeven. Voor een tweede of volgende wijziging wordt € 25,- per wijziging in rekening gebracht. Indien de gewijzigde boeking duurder is, dan betaalt u het verschil bij. Voor boekingen gemaakt na 1 april 2021; als uw gewijzigde reis goedkoper is ontvangt u geen geld retour. Zoals vermeld onder 2.2 kunt u geen gebruik maken van eventuele prijsverlagingen of last minute kortingen die ingegaan zijn na uw oorspronkelijke boekingsdatum. U kunt omboeken tegen de geldende prijzen op de oorspronkelijke boekdatum.

3.2. Wijzigen kan alleen voor zover het geen deelannulering betreft en voor zover er beschikbaarheid is. Eurocamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat wijzigen niet mogelijk is. Het is enkel mogelijk de datum van uw vakantie te wijzigen binnen hetzelfde jaar. Omboeken naar een volgend boekjaar is niet mogelijk.

3.3. Wijzigen tijdens het verblijf ter plaatse is alleen mogelijk op aanvraag via de camping-medewerkers van Eurocamp. Prijzen en wijzigingskosten hiervoor op aanvraag bij de campingmedewerkers. Deze prijzen wijken af van de prijzen op deze website. Wijzigingen tijdens de vakantie geven geen recht op restitutie.

3.4. Een boeking kan tot 1 dag voor vertrek wijzigen wanneer:

- de camping van de boeking in een gebied ligt waarvoor (vanaf 7 dagen voor uw aankomstdatum) een negatief reisadvies is gegeven door uw overheid.
- u in een door de overheid gekenmerkt quarantainegebied verblijft.
- u of iemand van uw reisgezelschap positief getest is op COVID-19. Hiervoor dient u een officieel testuitslag te kunnen overhandigen

In bovenstaande gevallen kunt u omboeken tegen de actuele prijzen op de website.

empty

4. Annulering

4.1. Bij Eurocamp kunt u uw vakantie onder bepaalde voorwaarden kosteloos annuleren.

Moment van boekingEenmalig gratis annuleren
Voor 1 februari 2023Tot 1 februari 2023
Na 1 februari 2023Enkel op de dag van boeking

4.2. Voor annuleringen die niet kosteloos geannuleerd kunnen worden (zie 4.1) gelden de volgende annuleringskosten:

Moment van annulerenAnnuleringskosten
42 dagen (of langer) voor aankomstdatum25% van de reissom
Van 41 tot 29 dagen voor aankomstdatum60% van de reissom
Van 28 dagen tot 1 dag voor aankomstdatum90% van de reissom
Vanaf aankomstdatum of laterVolledige reissom

Voor alle annuleringen betaalt u naast het bovenstaande percentage van de reissom ook de eventuele reserveringskosten, SGR bijdrage en premie en poliskosten van de afgesloten annuleringsverzekering.

4.3. Een annulering door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. Indien u via een reisbureau heeft gereserveerd loopt de annulering volgens hun voorwaarden.

4.4. Deelannuleringen: Als u bij nader inzien korter op vakantie wilt dan u geboekt had, is dat een deelannulering. Eurocamp behoudt zich het recht voor om accommodaties efficiënt te verkopen, waardoor het kan voorkomen dat het niet altijd mogelijk is om een aantal nachten van een reservering te annuleren. Wanneer Eurocamp een deelannulering wel accepteert, dan gelden voor de geannuleerde nachten of extra’s de annuleringskosten als omschreven onder 4.2.empty


5. Betaling

5.1. De aanbetaling bedraagt: 25% van de reissom - tenzij anders vermeld - plus eventuele reserveringskosten plus de toeslag voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen plus eventuele premie van de annuleringsverzekering.  De aanbetaling dient per direct te worden voldaan. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk acht weken voor dag van aankomst in bezit te zijn van Eurocamp. Bij reservering binnen acht weken voor vertrek dient het gehele bedrag direct na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De reserveringsbevestiging / factuur wordt elektronisch aan u verstrekt.

5.2. Bij niet tijdige betaling heeft Eurocamp het recht om de reservering na sommatie te annuleren, waarbij de aanmelder aansprakelijk blijft voor de annuleringskosten.

5.3. Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.


6. Ander land, andere gewoonten

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en andere gewoonten: alles is anders dan thuis. Dat is één van de aantrekkelijke aspecten van vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen in gedachten te houden. Tevens moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en beperkter aanbod van faciliteiten en verbindingen in voor- en naseizoen.

Deelname door de reiziger aan activiteiten georganiseerd door medewerkers van de reisorganisatie of de camping, geschiedt voor eigen risico. De reiziger wordt geacht instructies van de reisorganisator na te leven en de gedragsregels te respecteren die de campinghouder nageleefd wenst te zien. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen.


7. Klachten en geschillen

7.1. Voor klachten tijdens de vakantie die niet ter plaatse (door de campingmedewerkers) kunnen worden opgelost, dient de reiziger Camping in Comfort B.V. hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Het telefoonnummer (dag en nacht bereikbaar) staat vermeld in de reispapieren. Op deze manier is Eurocamp alsnog in de gelegenheid de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de reiziger ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid en geen door de campingmedewerker ondertekende klachtenrapportage heeft ingevuld, verliest hij het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen.

7.2. De reiziger verliest bij een vroegtijdige terugreis het recht om een eventuele restitutie van de reissom te vorderen, indien hierover geen aantoonbaar overleg is gepleegd met Camping in Comfort B.V.

7.3. Als een klacht niet wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen twee maanden na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Camping in Comfort B.V. in Nederland, die uw klacht in behandeling zal nemen. Na deze termijn vervalt het recht op restitutie. Zie verder artikel 20 van de ANVR Consumenten-voorwaarden.

7.4. Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger tot uiterlijk twaalf maanden na de reis het geschil desgewenst schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Op alle geschillen tussen de reisorganisatie en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.


Europeesche Verzekering en ECPAT

Verzekering

Allianz

Camping in Comfort B.V., onze reisbemiddelaar heeft een verzekeringspakket samengesteld met de Allianz dat precies op een Eurocamp vakantie is afgestemd. Als u via hun een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit, dan zijn de algemene voorwaarden van Allianz van toepassing.

Lees hier meer over de verzekeringen en de voorwaarden »


ECPAT

Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT)

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl). Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.